WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań | tel.: 61 865 80 33, 601 06 11 42
e-mail: biuro@arsnova.com.pl

PRZYGOTOWANIE  WYDAWNICTW
redakcja opracowanie graficzne łamanie druk i oprawa
KSIĄŻEK, BROSZUR, NUT, KATALOGÓW...

Polecane przez nas przygotowanie edytorskie może obejmować cały proces wydawniczy – od „surowego” tekstu do opublikowanego druku: redakcję (także naukową) i korekty, łamanie (skład), opracowanie graficzne, druk i oprawę – bądź jego część (np. tylko redakcję lub łamanie).

Oprócz opracowania publikacji tekstowych, zwłaszcza tzw. trudnych (monografii naukowych, słowników, encyklopedii), polecamy również przygotowanie wydawnictw nutowych (partytur, głosów orkiestrowych, śpiewników): od edycji po publikację.

    Oferujemy  
opracowanie
redakcyjne
  redakcję merytoryczną (naukową, także konsultacje wybitnych specjalistów), językową i techniczną wraz z korektami – również w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, węgierski)  
opracowanie
techniczne
  łamanie, skanowanie, diapozytywy  
druk   również niskonakładowy  
oprawę   wszystkich rodzajów, w tym oprawy twarde  
    w zakresie  
wydawnictw
zwartych
  literatury naukowej i popularnonaukowej, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych, beletrystyki, albumów, materiałów konferencyjnych  
wydawnictw
nutowych
  utworów (partytur) muzyki poważnej i rozrywkowej, śpiewników  
akcydensów   druków reklamowych, katalogów handlowych, programów artystycznych, plakatów i afiszy
 
 

NASZE  SPECJALNOŚCI
W ramach szerokiego zakresu usług edytorskich polecamy w szczególności:

  • Opracowanie redakcyjne literatury naukowej (monografii, artykułów, podręczników)
  • Skład i łamanie utworów nutowych
  • Przygotowanie książek z już opracowanym układem typograficzno-ilustracyjnym (layoutem): właśnie tego rodzaju publikacjami są w większości ilustrowane książki, na które licencji udzielają wydawcy zagraniczni.

    Zakres naszej oferty jest szeroki – w zakresie, o którym tu mowa, pozwala powierzyć ARS NOVA całkowite przygotowanie wydawnicze publikacji: począwszy od jej przekładu na język polski, przez redakcję merytoryczną (lub naukową) oraz opracowanie wydawnicze wraz z korektami, do łamania i przekazania Zleceniodawcy gotowych diapozytywów.

    W tej dziedzinie edytorstwa mamy bogate doświadczenie: do tej pory opracowaliśmy ponad 200 tytułów tego rodzaju. Publikacje przygotowujemy na najwyższym poziomie – tak merytorycznym, jak i edytorskim. Jest to zasługa zespołu redakcyjnego i technicznego o profesjonalnych kwalifikacjach, z którym współpracują doskonali tłumacze oraz konsultanci naukowi z wielu dziedzin.