WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań | tel.: 61 865 80 33, 601 06 11 42
e-mail: biuro@arsnova.com.pl

NASZE OSIĄGNIĘCIA I REKOMENDACJE

    Przez ponad dwadzieścia lat mieliśmy i mamy satysfakcję wydawania publikacji cieszących się renomą i uznaniem naszych Czytelników, dzieł wybitnych autorów. Są wśród nich:  
kompozytorzy   Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Feliks Nowowiejski, Krzysztof Meyer, Marek Jasiński, Andrzej Koszewski, Florian Dąbrowski, Krzesimir Dębski  
artyści
– dyrygenci i wirtuozi
  Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski, Henryk Czyż, Tadeusz Wroński, Jadwiga Kaliszewska, Lech Bałaban  
muzykolodzy
i krytycy muzyczni
  Mieczysław Tomaszewski, Michał Bristiger, Nino Albarosa, Helen Geyer, Jan Stęszewski, Maciej Jabłoński, Dionizy Piątkowski  
poeci i prozaicy   Owidiusz, Vesna Parun, Łucja Danielewska, Wincenty Różański, Bogusława Latawiec, Alojzy Andrzej Łuczak  
historycy i teoretycy
kultury, literatury, filmu
i teatru
  Małgorzata i Marek Hendrykowscy, Alicja Helman, Stefan H. Kaszyński, Elżbieta Wesołowska, Andrzej Wójcik, Włodzimierz Kaczocha, Urszula Kaczmarek, Marian Golka, Andrzej M. Kempiński  
    Naszą rekomendacją są również osiągnięcia wydawnicze i edytorskie we współpracy m.in. z:  
instytucjami
centralnymi
  Ministerstwem Kultury, Komitetem Badań Naukowych, Komitetem Kinematografii  
fundacjami   Fundacją Kultury, Fundacją Stefana Batorego, Robert Bosch Stiftung, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Polską  
wydawnictwami   Podsiedlik-Raniowski (obecnie Publicat), Itaka, Kurpisz, Wydawnictwem Św. Wojciecha, Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Könemann (Niemcy)  
wyższymi uczelniami Poznania   Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Przyrodniczym, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych  
instytucjami
artystycznymi
  Towarzystwem F. Chopina, Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego, Węgierskim Instytutem Kultury, Ośrodkiem Kultury Austriackiej, Ośrodkiem Badania Rynku Sztuki Współczesnej, poznańskimi teatrami Nowym i Wielkim oraz Teatrem im. A. Fredry w Gnieźnie