WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań | tel.: 61 865 80 33, 601 06 11 42
e-mail: biuro@arsnova.com.pl

Mieczysław Tomaszewski
Chopin
Człowiek, dzieło, rezonans
Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski 1998
we współpracy z ARS NOVA

Autor tej obszernej monografii, prof. Mieczysław Tomaszewski, jest z pewnością najwybitniejszym dziś na świecie znawcą dzieła i życia Fryderyka Chopina. Książka już wkrótce po opublikowaniu zyskała miano „Biblii chopinizmu”. Jej twórca jest laureatem wielu nagród, w tym dwóch najbardziej prestiżowych, przyznanych w 1999 roku: najwyższego polskiego wyróżnienia w dziedzinie publikacji książkowych – Nagrody im. Jana Długosza – oraz Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polskiego Nobla).

W zawartości tomu (współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Fundację Kultury) Czytelników zapewne najlepiej zorientuje spis treści:
TOM PIERWSZY:ŻYCIE. Fakty, świadectwa, opinie
I Człowiek – Struktura osobowości * Dzieje życia
II Pianista – Gra, koncerty, instrumenty * Metoda, repertuar, uczniowie
III Kompozytor – Proces twórczy * Dwa nurty twórczości
TOM DRUGI: TWÓRCZOŚĆ. Zarys interpretacji integralnej
IV Elementy, faktura i forma – Tonalność, melodyka, harmonika * Metrum, rytmika, agogika * Dynamika, artykulacja, barwa * Faktura i form
V Gatunki i utwory – Polonezy, mazurki, walce i in. * Wariacje i ronda * Etiudy, preludia, impromptus * Nokturny, Berceuse, Barkarola * Ballady, Fantazja, scherza * Sonaty * Trio i Duo * Utwory koncertujące, koncerty * Liryki wokalne
VI Estetyka, poetyka, ekspresja – Estetyka * Poetyka * Ekspresja, sens i znaczenie
VII Styl, jego cechy i fazy – Próba syndromu * Fazy stylistyczne
TOM TRZECI: REZONANS. Poprzez kraje i lata
VIII Życie dzieła – Chopinofania * Chopinistyka * Chopinologia
IX Oddziaływania, wpływy, inspiracje – Następcy, naśladowcy, kontynuatorzy * Znaczenie i przesłanie