WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań | tel.: 61 865 80 33, 601 06 11 42
e-mail: biuro@arsnova.com.pl

Kto jest kim w Poznaniu
Red. Michał Piotrowski

„Itaka” 1997
Przygotowanie merytoryczne i wydawnicze
ARS NOVA

Kto jest kim w Poznaniu to publikacja typu who is who, podówczas wręcz pionierska: leksykon bowiem był pierwszym w dziejach Poznania tak obszernym opracowaniem tego rodzaju (i jednym z nielicznych, którymi mogły się poszczycić inne polskie miasta). W tomie zaprezentowaliśmy ponad 2600 not biograficznych najbardziej znaczących poznaniaków – osób związanych działalnością zawodową i społeczną z Grodem Przemysła, przedstawicieli wszystkich dziedzin konstytutywnych dla współczesności miasta.

Zespół ARS NOVA przygotował informator w całym zakresie: nie tylko edytorsko, lecz również merytorycznie. Pod względem organizacyjno-logistycznym to największe przedsięwzięcie od początku istnienia naszej oficyny. Wybór najbardziej znaczących poznaniaków powierzyliśmy zespołowi opiniodawców, powołanemu staraniem Redakcji Kto jest kim w Poznaniu – wysoce kompetentnym znawcom poszczególnych dziedzin, np. prawa, literatury, rzemiosła czy polityki. Ogółem z Redakcją informatora współpracowało 56 ekspertów, opiniując 67 dziedzin i poddziedzin, w procesie doboru haseł wsparło nas ponadto 16 instytucji.

Podstawą opracowania noty biograficznej była ankieta. Dysponując listami sporządzonymi przez zespół opiniodawców, prośbę o jej wypełnienie wysłaliśmy do ponad czterech tysięcy osób. Otrzymaliśmy blisko 65% odpowiedzi pozytywnych: rezultat ten oceniamy jako doskonały! Taki odsetek uznaje się powszechnie, wśród światowych wydawnictw publikujących informatory typu who is who, za wysoki, a warto przecież raz jeszcze podkreślić pionierski charakter niniejszego dzieła.