WYDAWNICTWO ARS NOVA

  ul. Kościuszki 101A/1, 61-717 Poznań | tel.: 61 865 80 33, 601 06 11 42
e-mail: biuro@arsnova.com.pl

Książka w sprzedaży
(Allegro)
Pieśń nieśmiertelna.
W dwieściedziesiątą rocznicę powstania,
w osiemdziesięciolecie ustanowienia
polskiego hymnu państwowego


Autorzy:
Teresa Dorożała-Brodniewicz, Michał Piotrowski,
Marek Rezler, Jerzy Sobczak

ARS NOVA 2007

W 2007 roku obchodziliśmy dwie rocznice, doniosłe dla wszystkich Polaków, w kraju i na obczyźnie: to 210-lecie powstania i 80-lecie ustanowienia polskiego hymnu państwowego. Z myślą o tych wydarzeniach bogato ilustrowane wydawnictwo szeroko, na rozległym tle historycznym, przedstawia okoliczności, w których zrodziła się nasza pieśń narodowa i w których, 130 lat po jej powstaniu, Mazurek Dąbrowskiego awansował do rangi najważniejszej polskiej carmen patrium. Głównym zamysłem edycji jest bowiem obszerne naświetlenie genezy, dziejów i dziedzictwa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – jako polskiego hymnu, jego narodowego przesłania – a także jako dzieła, które odegrało znaczącą rolę w dziejach Europy, zwłaszcza w XIX stuleciu. Uzupełnieniem tych rozważań są rozdziały poświęcone miejscom narodowych pamiątek związanych z naszym hymnem, polskim pieśniom hymnicznym – poprzedniczkom Mazurka oraz hymnom innych państw i narodów Europy.

SPIS TREŚCI
Marek Rezler, Rzeczpospolita – wielkość i upadek
Marek Rezler, Legiony Polskie we Włoszech
Marek Rezler, Jak powstała „Pieśń Legionów”
Jerzy Sobczak, Przesłanie „Mazurka Dąbrowskiego”
Teresa Dorożała-Brodniewicz, Melodia „pieśni nieśmiertelnej”
Teresa Dorożała-Brodniewicz, Marek Rezler, Jerzy Sobczak, Przez stulecia: recepcja „Pieśni Legionów”
Michał Piotrowski, „Mazurek Dąbrowskiego” polskim hymnem państwowym
Jerzy Sobczak, Od Reggio nell’Emilia do Poznania. Śladami narodowych pamiątek
Zbliżenia. Oprac. Stanisława Łowińska
Jerzy Sobczak, Polskie „carmina patrium”
Teresa Dorożała-Brodniewicz, Michał Piotrowski, Hymn – gatunek artystyczny i symbol
Teresa Dorożała-Brodniewicz, Michał Piotrowski, Hymny państw i narodów Europy